Hoop voor kinderen in nood!

Stichting Niños Emanuel

Nieuwsbrief

David is alweer 18 dagen terug. Ook nu heeft hij een fijne tijd gehad. Hij is wel een week ziek geweest maar ondanks dat heeft hij wel alles kunnen doen wat hij wilde/moest doen.

Vergadering

David                                   

Vol 5, 19 juni 2018

 

Sinds mei krijgen de kinderen niet meer 3 maar 5 keer per week fruit!

Fruit

- David

- Fruit

- Michael

- Elmer

 

Tekstvak: Nieuwsbrief - Spotlight

Blijf a.u.b. bidden voor Michael. Het gaat bergafwaarts met hem. Hij komt niet meer naar de gaarkeuken en is agressief naar andere kinderen. Zoals we u al eerder vertelden is zijn thuissituatie erg slecht. Flor gaat nog wel met hem praten want ondanks het feit dat hij niet naar de gaarkeuken komt willen we hem absoluut niet loslaten. Bid ook voor zijn zusje Yeni.

Michael

Blijf met ons bidden voor Niños Emanuel.

Groeten en Gods zegen.

© 2018 Stichting Niños Emanuel
    
e-mail www.ninosemanuel.org

Elmer is een vader van 4 kinderen die naar de gaarkeuken komen. Door een val 2 jaar geleden van een dak heeft hij problemen gekregen met zijn nek waardoor hij vrijwel niet kan werken. Doordat hij zo lang heeft gewacht met naar een dokter te gaan kunnen ze nu niets meer voor hem doen. Iemand heeft hem aangeraden om naar een fysiotherapeut te gaan wat hij nu ook doet. Hij krijgt nu dus massages en moet ook een bepaald medicijn nemen. De medicijnen kunnen ze niet betalen vandaar dat er door iemand extra giften worden gegeven speciaal voor de medicijnen. (dit geld gaat niet af van giften die gedaan worden voor de kinderen). De 2 oudste jongens van 17 en 14 jaar moeten nu dus extra werken om een beetje het verlies van inkomsten van de vader op te vangen.

Elmer