Contact

David en Anita Cárdenas

Email

Telefoon 043 3619176

ANBI informatie:

Stichting Niños Emanuel

BTW-nummer 813353427B02

 

Contact gegevens

David Cárdenas

Email

Tel. 0031 43 3619176

 

Onze doelstelling

Fondsen werven om arme kinderen in Peru te helpen.

 

Ons beleidsplan

Arme kinderen in Peru warme maaltijden, medische zorg, schoolpalkketten, kleding en een opleiding geven,

zodat ze de cirkel van armoede kunnen ontvluchten.

 

Bestuurssamenstelling

Voorzitter en Secretaris: David Cárdenas

Penningmeester: Anna Meijers

 

Beloningsbeleid

Onze Stichting heeft geen medewerkers in Nederland die een beloning krijgen. In Peru zijn er wel vier personen

die een vergoeding ontvangen: een coördinatrice, een kok, een hulpkok en een bibliothecaris.

 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Onze Stichting houdt zich bezig met activiteiten zoals persoonlijke benadering en gebruik maken van sociale media om fondsen te werven.

Voor een overzicht van de activiteiten in Peru (en Nederland) verwijzen wij u naar de informatiebrieven die op de pagina web aanwezig zijn.

 

Financiële informatie

U kunt de financiële informatie hieronder bekijken:

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

 

Hartelijk dank voor uw steun!